medical brothers limited text
B500 Classic B500 Classic Big Image
B500 Classic B500 Classic small Image B500 Classic B500 Classic small Image B500 Classic B500 Classic small Image
產品型號
產品規格
產品名稱 : B500 Classic
型號 : B500 Classic
總重量 : 43 lb
承重量 : 63.5 lb
總深 : 32.4"
總寬 : 19.35"
總高 : 16.5"
座寬 : 10.2" ~ 16.8"
座高 : 13.5" ~ 17.1"
最大靠背斜度 : 20", 30", 45°
轉彎半徑 : 27"
上斜斜度 : 9.5°
最大速度 : 7.2

特點
  • 配備enAble R40 控制器操作簡單,另有LCD 顯示